súgó
keresés

Irodalmi Könyvkiadó

Az Irodalmi Könyvkiadó 1950-ben Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó néven alakult Bukarestben, majd 1960-tól Irodalmi Könyvkiadó néven működött. Magyar alosztálya a kiadó nemzetiségi osztályán belül bukaresti és kolozsvári szerkesztőségekkel dolgozott. A 1970-es évektől profilját főleg a Kriterion vette át.

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Méliusz József: Aréna

  Méliusz Jó­zsef köl­tői in­du­lá­sa az 1920–30-as évek for­du­ló­já­ra esik. Az első, világnézeti szakítással járó pályaszakasz az 1933–1946, a második pedig az 1955–1962 közötti évekre tehető, ezt […]

 • Szilágyi Domokos: Búcsú a trópusoktól

  Az Emeletek, avagy A láz enciklopédiája után két évre jelenik meg – annak mintegy gondolati és formai folytatásaként, betetőzéseként – a maga korában nagy visszhangot kiváltott, s azóta is sokak által[…]

 • Kós Károly: Hármaskönyv

  Újabb kori irodalmunkban aligha akad még egy könyv, amely érzékletesebben szemléltetné az ókori Terentianus közmondássá lett gondolatát: „habent sua fata libelli” – főleg, ha nem hagyjuk el, amivel a […]

 • Szilágyi Domokos: A láz enciklopédiája

  A romániai magyar líra hatvanas években lezajlott modernizációs fordulatát az első Forrás-nemzedék föllépéséhez, s részben A láz enciklopédiája megjelenéséhez köti az irodalomtörténet-írás. Szilágyi a[…]

 • Nagy István: Szemben az árral

  Az irodalomtörténet-írás Nagy István önéletrajzi regényei tárgyalásakor két fontos tényezőt hangsúlyoz. Az egyik, hogy beilleszkednek az erdélyi memoároknak abba a sorába, amelyet az 1950-es évek […]