súgó
keresés

Filep Tamás Gusztáv

(1961)

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztályának tudományos segédmunkatársa.

Fő kutatási területe az utódállamokbeli magyar nemzeti kisebbségek eszme-, politika- és művelődéstörténete.

Díja: Lőrincz Csaba-díj (2009).

Fontosabb könyvei: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról (Ister, 2003); Agorák kora. Tanulmányok, esszék, cikkek (Méry Ratio – Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 2014); Ligeti Ernő. Egy urbánus transzszilvanista (MMA, 2019).

Kapcsolódó szócikk(ek)

  • Tóth László: Elfeledett évek

    A tanulmányokból, esszékből, cikkekből, naplótöredékből, jegyzetekből összeállított kötet egyszerre cáfol meg évtizedekig érvényesnek tartott filológiai közhelyeket, ad látleletet az 1989 körüli […]

  • Tóth László: Istentelen színjáték, 1976-1982

    Tóth Lászlónak a több mint kétéves kiadói huzavona után megjelent verseskötete fordulópont a csehszlovákiai magyar költészetben, de összmagyar viszonylatban is fontos szerepe volt – ahogy akkoriban […]

  • Szabó Gyula: A Sátán labdái I.

    Szabó Gyula elsőként a székely falu második világháború utáni átalakulásának, a szövetkezetesítés korának hiteles, a proletkult követelményeit figyelmen kívül hagyó nagyepikai ábrázolásával (Gondos […]